Mallisto

Senioriskootterit

Juro

Huip­pu-uutuus JURO-senio­ris­koot­te­ri on nimik­ko­mal­lim­me ja senio­ris­koot­te­rei­den aate­lis­toa. JUROn suun­nit­te­lus­sa kes­kei­sim­mät arvot ovat olleet tur­val­li­suus, help­po­käyt­töi­syys sekä mah­ta­va design.

 • JUROl­la ajat 25 km/h
 • Et tar­vit­se ajokorttia
 • Yhdel­lä latauk­sel­la ajat jopa 150 km
 • Luok­kan­sa suu­rin akku­ka­pa­si­teet­ti jopa 3,6 kWh!
 • Ainoa­na maa­il­mas­sa, maa­il­man tyy­lik­käin senioriskootteri
 • Irro­tet­ta­vat salk­kua­kut, ota akku irti ja lataa vaik­ka sisällä

JURO NALLE 1500 

Aito ja alku­pe­räi­nen JUROn Nal­le 1500 on neli­ren­kai­nen senio­ris­koot­te­ri, joka antaa tasai­sen ja muka­van kyy­din maas­tos­sa kuin maas­tos­sa. Uudel­la inno­va­tii­vi­sel­la irro­tet­ta­val­la akul­la, ajat vaik­ka 150 km yhdel­lä latauk­sel­la. Ota akku irti ja lataa kotona.

 • Help­po ja vakaa ajo
 • Ei ajo­kort­tia, ei rekisteröintiä
 • Huip­pu­no­peus 25km/h
 • Mark­ki­noi­den suu­rin akku­ka­pa­si­teet­ti, aja jopa 150km latauksella
 • Auto­maat­ti­set jarrut
 • Katos kau­pan­pääl­lä
 • Suo­men paras hinta-laatusuhde

Juro nalle 1300

Luo­tet­ta­va ja help­po­käyt­töi­nen Nal­le 1300 senio­ris­koot­te­ri tehok­kaal­la 1000-wat­ti­sel­la moot­to­ril­la. Tupla-akus­to nyt kau­pan­pääl­le, aja jopa 100km yhdel­lä latauksella!

 • Help­po käyttää
 • Ei ajo­kort­tia, ei rekisteröintiä
 • Huip­pu­no­peus 25km/h
 • Tupla-akus­to nyt kau­pan­pääl­le toi­min­ta­mat­ka jopa 100km
 • Suo­men paras hinta-laatusuhde!

Sähkömopoautot

Juro ix1500

Ainoa­na Suo­mes­sa! Aja kuin autolla!

 • iX 1500 rekis­te­röi­dään mopoksi
 • Vuon­na 1985 ja sitä ennen syn­ty­neet voi­vat ajaa ilman korttia
 • Huip­pu­no­peus 45 km/h
 • Hal­pa yllä­pi­tää, ei määräaikaiskatsastusta
 • Lataa nor­maa­lis­ta pistorasiasta
 • Mie­le­tön toi­min­ta­mat­ka – jopa 200 km tai enem­män, sinä päätät!
 • Mark­ki­noi­den paras! Lisä­va­rus­teet sisäl­ty­vät hintaan.
 • Lisä­akut voi irrot­taa ja lada­ta vaik­ka kotona
 • Avat­ta­va kat­to ja takaikkuna

Juro iX1300

Aja kuin autolla!

 • iX 1300 rekis­te­röi­dään mopoksi
 • Vuon­na 1985 ja sitä ennen syn­ty­neet voi­vat ajaa ilman korttia
 • Huip­pu­no­peus 45 km/h
 • Lataa nor­maa­lis­ta pistorasiasta
 • Toi­min­ta­mat­ka jopa 70 km
 • Mark­ki­noi­den paras
 • Lisä­va­rus­teet sisäl­ty­vät hintaan!

Sähköskootterit

Mollo

Mol­lol­la aje­let siel­lä mis­sä ajai­sit pol­ku­pyö­räl­lä­kin ilman ajo­kort­tia ja rekis­te­röin­tiä. Mol­los­sa on mark­ki­noi­den suu­rim­ma akut! Ajat yhdel­lä akul­la jopa 60 kilo­met­riä ja kah­del­la 120km!

Mol­lon nopeus on rajoi­tet­tu max. 25 km/h. Se on täy­si­jousi­tet­tu eli meno maas­tos­sa hoi­tuu myös hie­nos­ti. Teho­kas ja vään­tä­vä 1000 - wat­ti­nen moot­to­ri vie vai­vat­to­mas­ti eteen­päin, vaik­ka vas­taan tuli­si isom­pi­kin mäki.

LooQ

LooQil­la ajat siel­lä mis­sä ajai­sit pyö­räl­lä­kin. Et tar­vit­se vakuu­tuk­sia etkä rekis­te­röin­tiä. LooQ kul­kee mak­si­mis­saan 25 km/h ja voit vaik­ka kuun­nel­la musiik­kia samal­la. Käte­vä ja tyy­li­käs, sekun­neis­sa tai­tet­ta­va - lois­ta­va työ­mat­kai­luun tai mihin vaan kruisailuun.

LooQ on säh­köl­lä toi­mi­va ele­gant­ti skoot­te­ri, jon­ka muo­toi­lu ja väri­maa­il­ma kään­tä­vät kat­sei­ta. LooQ on val­mis­tet­tu osit­tain len­to­ko­nea­lu­mii­nis­ta. Se onkin hyvin kevyt ja sik­si help­po säilyttää.

Kiinnostuitko malleistamme?