Lisävarusteet

Päivitä Juro sähköajoneuvoa

JURO-säh­kö­ajo­neu­voi­hin on saa­ta­vil­la hir­mui­nen mää­rä eri­lai­sia lisä­va­rus­tei­ta, vaik­ka myym­me­kin tuot­teem­me jo val­miik­si lisä­va­rus­tel­tui­na on kaut­tam­me mah­dol­lis­ta päi­vit­tää JURO säh­kö­ajo­neu­voa oman mie­len­ne mukaan. 

LISÄAKUSTOT

Monet ajo­neu­vom­me on mah­dol­lis­ta varus­taa irro­tet­ta­vil­la akus­toil­la, joi­ta on käte­vä lada­ta vaik­ka­pa koto­na sisäl­lä, kaut­tam­me voit ostaa lisää akku­ja, jos haluat ajo­neu­vol­le­si lisää toi­min­ta­sä­det­tä. Voim­me myös lisä­tä lisä­ak­ku­val­miu­den jälkikäteen. 

AKKULÄMMITTIMET

Jos ajo­neu­vo­si on varus­tet­tu kiin­teäl­lä gee­lia­kus­tol­la voim­me varus­taa sen akku­läm­mi­ti­mel­lä joka aut­taa akkua toi­mi­maan parem­min talvella.

TALVIRENKAAT JA VANTEET

Jos haluat ajaa JURO ajo­neu­vol­la­si myös tal­vel­la saa­tat halu­ta sii­hen tal­vi­ren­kaat ja van­teet. Myös ne hoi­tu­vat käte­väs­ti kauttamme.

SUOJAPEITTEET

Voit halu­tes­sa­si suo­ja­ta pihal­la ole­van JURO ajo­neu­vo­si suo­ja­peit­teel­läm­me. LISÄLUKOT JURO ajo­neu­vot on varus­tet­tu lukol­la jo vakio­na, jos kui­ten­kin haluat lisä­lu­ki­tus­ta ajo­neu­vol­le­si voit täs­sä­kin asias­sa kään­tyä puoleemme. 

LISÄLUKOT

JURO ajo­neu­vot on varus­tet­tu lukol­la jo vakio­na, jos kui­ten­kin haluat lisä­lu­ki­tus­ta ajo­neu­vol­le­si voit täs­sä­kin asias­sa kään­tyä puoleemme. 

JOTAIN MUUTA? 

Jäi­kö jotain luet­te­le­mat­ta? Var­mas­ti. Mitä tar­vit­set­kin ota yhteyttä!